پروژه ها و معادن

معادن انحصاری

این شرکت با بهره گیری از توان بالقوه خود با در اختیار داشتن معادن متعدد و انحصاری باریت، بنتونیت و کربنات کلسیم، لایم استون، فروبار، فلورین، تالک، اخراء و گل ماشی در اکثر نقاط ایران ضمن مشارکت در پروژه های بزرگ حفاری چاه های نفت در مناطق مختلف، منشاء خدمات با ارزشی برای صنایع می باشد.

پروژه ها