پودر لایم استون

کاربرد پودر لایم استون

پودر سنگ آهک با نام عملی کربنات کلسیم (calcium carbonate) با فرمول شیمیایی CaCo3 می باشد که در صنایع حفاری به عنوان وزن افزا در سیالات پایه آبی، روغنی و سیالات تکمیلی چاه بخصوص در لایه های تولیدی بدلیل محلول بودن در اسید کلریدریک مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

%2.75
(Density (gr/cm3
99%
purity
100%
Passing Through 100 Mesh
0.20%
Residue on 200 Mesh
5%
Residue on 325 Mesh
0.2%
Moisture
98.5%
Soluble on 15% HCL