پودر باریت حفاری

باریت اسمی مشتق شده از کلمه یونانی “barus” به معنی سنگین است که دارای ترکیب شیمیایی سولفات باریم می باشد.

کاربرد پودر باریت حفاری

بیشترین کاربرد باریت در صنعت حفاری نفت و گاز به عنوان پودر افزودنی وزن افزای سیال حفاری است.

استانداردهای مورد قبول برای این ماده API و OCMA می باشند.

رنگ این ماده با توجه به رنگ کلوخه معدنی می تواند سیاه، قهوه ای و خاکستری باشد.

وزن مخصوص این ماده باید از 1.4 به بالا بوده و دانه بندی آن به اندازه ای نرم باشد تا به ابزار حفاری آسیب وارد نکند، همچنین این ماده از لحاظ شیمیایی کاملا خنثی می باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

Required
Unit
Properties
7.5
.P.H
PH before Heating
7
.P.H
PH after heating @ 180 deg F
.4.20 Min
Gr/cm^3
Density
Wet Screen Analysis
1
by Weight %
Retained by No. 200 Sieve
12
by Weight %
Retained by No. 325 Sieve
0.12
by Weight %
Water Soluble Solids
Performance
65
CPS
Apparent Viscosity before addition of Gypsum
73
CPS
Apparent Viscosity after addition of Gypsum
200
ppm
Concentration of Soluble Alkaline earth metals as Calcium
Analysis at Minor Cases
0.9MAX
by Weight %
Fe2O3
2MAX
by Weight %
SiO2
NIL
by Weight %
Pb